ศาลแขวงระยอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลแขวงระยอง : Rayong Kwaeng Court : Tel. 0 3802 1112-4 : FAX : 0 3802 1115 , 0 3802 1119 : E-mail : raymc@coj.go.th

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางรุ่งทิพย์ ไชยนาแพง เลขานุการศาลแรงงานภาค ๒ ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงระยอง พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลแขวงระยอง ร่วมเปิดทำการศาลแขวงระยองเป็นวันแรก

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางรุ่งทิพย์ ไชยนาแพง เลขานุการศาลแรงงานภาค ๒ ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงระยอง พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลแขวงระยอง ร่วมเปิดทำการศาลแขวงระยองเป็นวันแรก
วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  นางรุ่งทิพย์  ไชยนาแพง  เลขานุการศาลแรงงานภาค  ๒  ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงระยอง  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา  และข้าราชการศาลแขวงระยอง  ร่วมเปิดทำการศาลแขวงระยองเป็นวันแรก


เอกสารแนบ